Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

PLANS I PROJECTES

Plans i projectes

PLANS I PROJECTES OFICIALS

PROJECTES I PROGRAMES DESENVOLUPATS AL CENTRE

 • Programes de convivència
  • Carnet per punts
  • Equip de mediació
  • Alumnes majors tutors d’alumnes de 1r de l’ESO
  • Programa d’habilitats socials en 1r cicle en hores de Religió/Valors ètics
  • Coordinació amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Castalla per treballar habilitats socials
  • Projecte per a fomentar la corresponsabilitat
  • Mesures específiques per a millorar la convivència aquest curs
  • Jornades de la Salut i la Convivència
  • Mesures adoptades per a previndre l’absentisme a 1ª i última hores
 • Programes d’atenció a la diversitat:
  • PAE
  • PMAR en 2n de l’ESO
  • Acollida en valencià per alumnes nouvinguts
  • Desdoblaments de grups en l’ESO
  • Altres desdoblaments
 • Projecte esportiu
 • Projecte d’educació mediambiental
 • Projecte de dinamització de la biblioteca i d’animació lectora
 • Programa d’atenció per alumnes d’altes capacitats
 • Programa plurilingüe
 • Programa de prevenció de substàncies estupefaents al centre
 • Projecte de qualitat (nivell 1)
 • Revista del centre Clarió
 • Conversació en anglés
 • Dinamització de la pàgina web del centre
 • Centre de pràctiques per al màster de professor de secundària
 • Projecte de comunicació mural en tot el centre
 • Projecte experimental d’aprenentatge cooperatiu en 3r de l’ESO
 • Cursos de formació en centres

ALTRES PROJECTES

 • Sol·licitud de cicles formatius:
  • CF de grau mitjà d’informàtica
  • CF de grau mitjà d’atenció sòcio-sanitària
 • Impuls de la participació dels pares mitjançant una relació fluïda i col·laborativa amb l’AMPA
 • Millora de les instal·lacions del centre, sobre tot pel que fa a manteniment i ampliació dels recursos informàtics i audiovisuals