Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Avaluació de diagnòstic de 4t Primària i 2n ESO. Curs 2023-2024

13/05/2024

Imagens Notícia

Carta de Conselleria a les famílies


Estimades famílies:

Els informem que la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació desenvoluparà un procediment d'avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l'alumnat de 4t d'Educació Primària i de 2n d'Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, en els seus articles 21 i 29.
Per això, la seua filla o fill participarà en esta Avaluació de Diagnòstic mitjançant la realització, en el seu centre educatiu i en horari lectiu, d'unes proves d'avaluació de competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), de competència matemàtica i d'un qüestionari de context.
Serà el centre educatiu el que garantirà la correcta interacció del seu fill o la seua filla amb la plataforma informàtica on s'han implementat les diferents proves competencials i el qüestionari de context. També vetlarà per l'anonimat de les respostes complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Per a esta Conselleria és clau conéixer tant el grau de domini de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica de l'alumnat del nostre sistema educatiu, com el context social i educatiu en el qual es desenvolupa.
Les dades obtingudes en esta avaluació són un element indispensable per al diagnòstic i la millora del nostre sistema educatiu.

Agraint de bestreta la seua col·laboració, reben una salutació ben cordial.

Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa

Autor: Alberto Marruenda Molina Enviar correo al redactor