Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

Matricula 2024-2025 per als alumnes procedents del CEIP Rico Sapena i CEIP La Llauria

13/06/2024

Imagens Notícia
Matrícula 2024-2025

En aquesta notícia poden trobar les instruccions i tota la documentació per a realitzar el procés de matrícula per a 1r d'ESO. El termini de lliurament de sol·licituds anirà del 24 al 28 de juny.

Salutacions a totes les famílies que comencen el pròxim curs la nova etapa d'ensenyament secundari en l'IES Enric Valor. El procés de matrícuala es realitzarà telemàticament. Per tant, preguem que lligen detingudament les instruccions que passem a detallar.

Una vegada entregat el formulari de sol·licitud de matrícula en paper al tutor, la resta de la matrícula es realitzarà per mitjans electrònics, per la qual cosa no serà necessari entregar cap documentació en format físic, ni acudir al centre.

Tant l'imprés de dades personals i autoritzacions que s'adjunta en aquesta notícia com la documentació a aportar s'enviaran en un únic correu electrònic a la següent adreça: 03013157@edu.gva.es. Així mateix, poden resoldre qualsevol dubte a través d'aquest correu o trucant al telèfon del centre en horari d'atenció al públic
.

Quan s'haja processat la matrícula correctament, rebran un missatge de confirmació.


REDACCIÓ DEL CORREU


Com s'ha indicat anteriorment, el correu ha d'enviar-se a la següent adreça:

Perquè el seu correu puga identificar-se clarament, és necessari que en el camp ASSUMPTE del mateix incloguen la següent informació:

 • MATRICULA 1ESO - [Nom de l'alumne/a]

En el cos del missatge poden incloure qualsevol informació que consideren rellevant per a la matrícula i que no quede recollida en el formulari de sol·licitud.

Així mateix, han d'adjuntar-se tots els documents especificats a continuació.


DOCUMENTS A ENVIAR EN EL CORREU


En el correu de matrícula han d'incloure's els següents documents:

 • Formulari d'actualització de dades personals amb tots els camps emplenats. Aquest formulari està disponible per a la seua descàrrega en la part inferior d'aquesta notícia.

 • Una fotografia tipus carnet. Si han de realitzar la fotografia amb una cambra pròpia, asseguren-se de prendre la cara de l'alumne/a de front i sobre un fons blanc amb la llum necessària.

 • Imatge escanejada/fotografia DEL D.N.I. / N.I.E. de l'alumne/a. Per totes dues cares.
  a. Si no té DNI, imatge escanejada/fotografia DEL LLIBRE DE FAMÍLIA on figuren les dades de l'alumne
  b. Si no té NIE, imatge escanejada/fotografia DEL PASSAPORT on figuren les dades de l'alumne.

 • Imatge escanejada/fotografia de la targeta SIP de l'alumne/a. Per totes dues cares.

 • Altra documentació: Si es desitja acreditar alguna condició especial com a discapacitat, família nombrosa o família monoparental, haurà d'incloure's també el document justificatiu oficial.

EMPLENAT DEL FORMULARI DE DADES PERSONALS


És important tindre en compte que el formulari de dades personals NO HA D'IMPRIMIR-SE.

Ha de descarregar-se, anar a la carpeta DESCÀRREGUES, i obrir-se i emplenar-se en l'ordinador fent ús d'alguna eina gratuïta com Adobe Reader (Adjuntem enllaç per a la seua descàrrega en la part inferior de la notícia). Una vegada completat, ha de guardar-se el formulari (Menú Archivo > Guardar como) i enviar directament en el correu.

El document pot signar-se mitjançant el sistema de signatura manuscrita que incorpora Adobe Reader (adjuntem també un document explicatiu de com fer-lo). o fent ús d'un certificat digital. Una vegada signat (per qualsevol de les dues opcions) i guardat el document no pot modificar-se.

Autor: Alberto Marruenda Molina Enviar correo al redactor

Arxius
 • Formulari dades personals i autoritzacions

  Ha de descarregar i emplenar el formulari en l'ordinador (pot usar un programa com Adobe Reader). Una vegada emplenat s'ha de guardar i enviar en format digital. NO S'HA D'IMPRIMIR

Enllaços relacionats