Institut de Ensenyança Secundaria Enric Valor

IDIOMES

Notícia

EXPERIÈNCIA EN APRENENTATGE COOPERATIU

11/11/2010

Imagens Notícia
Cooperació

El Professor José Antº Moreno ha iniciat una experiència en Treball Cooperatiu en dos grups de 3r d‘ESO

El concepte ”aprenentatge cooperatiu” es refereix a una sèrie de procediments d‘ensenyament que parteixen de l‘organització del grup-classe en petits grups o equips de treball heterogenis, en què els estudiants treballen conjuntament de forma coordinada, per tal de resoldre una sèrie de tasques acadèmiques que se‘ls encomana i d’aconseguir aprofundir en el seu propi procés d’aprenentatge (Rué 1991). L’aprenentatge cooperatiu esdevé així tota situació d’aprenentatge que, per tal de realitzar-se, requereix que els objectius dels participants estiguin interconnectats, de manera que cada estudiant “només pot assolir els seus objectius si i només si els altres poden assolir els seus”.

Autor: José Antonio Moreno Nieves Enviar correo al redactor